Wednesday, February 1, 2006

Azita Ghahreman

__________________


James Blackwell -earth bowl
_________________

آزیتا قهرمان

با گلی سرخ

با گلی سرخ
از میان پیراهن های سیاه
و پرچم های ژنده ی پیاده رو بگذر
راهی دیگر نیست
با گل سرخت
از گوشه ی چپ کاغذ
پایین بیا
از لابلای خط ها و سطرها
عبور کن
و سمت خاطراتم بپیچ
مرا ملاقات کن
در خانه ای زرد و فرسوده
که لولاهای زنگ زده دارد
و دریچه های پوشیده از پیچک و علف
نجواهای درهم و کشدار،غباراشیا اند
لفاف غمناک سالیان
برگرد ترس ها
با گل سرخت
بیا، بیا
و چنانکه نبینند
سوی در بهشت
اشارت کن.هکتاب تنديس های پاييزي
______________
________________________

No comments: