Saturday, July 1, 2006

Yashar Ahad Sarami

________________یاشار احد صارمی
____________

قناریآبیناینای
نای نای
بنشیند
آرام
ورچین پاورچین
ناینای ه ه ه ه ه ه ناینای
لند شود اوج بگیرد
دست بلند کند تا آبی
موج ه ه ه ه ه موج
دریا را از تنت بکنی
شینا ناینای
شینانای نای
نای نای
باد دو پایش را این طوری بالا ببرد شیهه در دره های آبی
باران از دهان خورشید بپاشد
مثل بچه ای خوابیده بخندی
مثل بچه ای مرا بخندانی
و بوسه ها دو ماهی قرمز و آبی ناینای
__________

No comments: