Tuesday, July 1, 2008

Yashar Ahad Saremi

______________


Yaşar Əhəd Saremi
___________

Ölümün Sevişmə TiringisıQapını açarken
Oyyyyy....
Gecenin gümüş tulkuleri oynaya oynaya
Ölüm kimi gülür buz içində göver gözleri yarın
Bulutlarımıdır soluğumda yaş yanan
Gövərçinlərimidir goğde çogalan qorgunç
Danışır içimde qış baxışlarıla səssiz
_Gelsenigelsenielsenig...
Boş yeri mi burası varlığın
Çağrımıdır yavaşına getıren ruhumun yaralı yaralı
Sevişir menimle soyğum yar
Sevişdirmir meni
Küs duşunurəm
Yuxuma dönmək istirəm
ve danışır sesı ölümün çısqınli dolaşıqlarında
Getmedüntemeönget...
Oy
Bu atların Qorxmasımı
Oy
İtlərın aya hürməsi mi
Qararan bir almanın qanamasi ağzından ağzıma
yel sesli boşlugla
_ Qalbirgecedahayarımarımrımm...
Oyyyyy
Sevməsi ölümün lap dip dərinlığı
Qucağı qürlənmış qaranlıq çöllənən düşüm
Dirildən ışıq axtarır gözlərimin boğan tüstüsünde
ve boğulan sesi
-Yağğğğğğğğğğğğğğğğııııııımmmmmağğğğğğğ.....


____________________

No comments: