Sunday, February 1, 2009

Behind the Seen

_________Steampunk Birds by Jim Mullan

___________


اینجا حالا پشت صحنه‌ی رندان


شهرام شیدایی با بیماری مهلک سرطان دست به گریبان است

نیاز به یک کلمه دارمنیاز به یک کلمه دارم

کلمه ای که مرا از روی زمین بردارد

من مثل ساعتی مریضم

و به دقت درد می کشم

سکوت تانکی است

که بر زمین فکرهایم می چرخد و

علامت می گذارد

از روی همین علامت ها دکتر

نقشه ی جغرافیایی روحم را روی میز می کشد

و با تاثر دست بر علامت ها می گذارد :

- چه چاله های عمیقی !

ناگهان نقشه نفس می کشد

میز تکان می خورد

و دکتر فریاد : جنگ جهانی ...

خلوت پارک

پیرمردی آرام روی نیمکت کنارم می نشیند

بی مقدمه : یک نفر جاسوس

- سرش را به این طرف و آن طرف –

یک نفر جاسوس به خواب هایم وارد شده

کلاغی از روی درخت مثل یک سنگ پایین می آید

می نشید بر شانه اش

و در گوشش با صدای آدم داد می کشد :

- احمق ! باز که تو حرف زدی .

چیزی دیوانه ها را گاز می گیرد

و تماشاچی ها کف می زنند .

نیچه گوشه ای در گوش کسی زمزمه می کرد :

- من راننده ی یک تانکم .


از مجموعه "خندیدن درخانه ای که می سوخت/ شهرام شیدایی"


شهرام شیدایی را با شعرها و ترجمه های شاعرانه اش از شاعران ترک زبان می شناسیم.
شهرام شیدایی را از سالیانی دور با حضور معصوم و موثرش در حیطه شعر وادبیات می شناسیم.
شهرام شیدایی اینک با بیماری مهلک سرطان دست به گریبان است
بی تردید ، یاران این سال ها او را تنها نخواهند گذاشت.
پس:
پنجشبنه ، اول اسفند ماه ، در گالری طراحان آزاد با حضور در نمایشگاه
فروش تابلوهای نقاشی و کتاب ؛ همسفر و همراه سفر پرخطر او می شویم.

بخشی از کارنامه شاعر:

1373: مجموعه شعر" آتشی برای آتشی دیگر" .
1376: " آدم ها روی پل" . ترجمه گزیده ای از اشعارشیمبورسکا. با همکاری
مارک سوژنسکی و چوکا چکاد.
1376: " بلکه داها دئیسنه دیم " (شاید دیگرنتوانم بگویم ) ترجمه اشعار
صالح عطایی. باهمکاری چوکاچکاد.
1379: مجموعه شعر "خندیدن درخانه ای که می سوخت".
1379: مجموعه داستان " پناهنده ها را بیرون می کنند".
1383: "رنگ قایق ها مال شما" . ترجمه گزیده ای از اشعار اورهان ولی.
1387: "خواننده کور" ترجمه خوانش تجربی "اوغوز دمیر آلپ" از آثار صادق
هدایت با همکاری خدیجه گلجان
توپکایا ( زیر چاپ ).
1387: "انستیتوی تنظیم ساعت ها " ترجمه رمان احمد حمدی تان پینار( زیر چاپ).
1387: " گیل گمش در پی جاودانگی " ترجمه گزیده ای از اشعار ملیح جودت
آندای ( زیر چاپ)
1387: "آرامش" ترجمه ای ناتمام از رمان احمد حمدی تان پینار که به دلیل
بستری شدن شهرام
در بیمارستان کسری برای جراحی مری ، ناتمام مانده است.ه

آدرس وساعت برگزاری : نمایشگاه
انتهای خیابان فتحی شقاقی – میدان سلماس ( فرحبخش سابق) – پلاک 5 -
گالری طراحان آزاد
از ساعت 2-9 ( با سپاس از مسئولان گالری طراحان آزاد)ه


___________

Born on the 3rdth of February 1957: Massumeh Ziai, Iranian Poet


_________Born on the 3rdth of February 1957: Saghi Ghahraman, Iranian Poet and Activist


_________


Minoo Nosrat
Born on the 24th of February 1956: Minoo Nosrat , Iranian Poet

من در سوم اسفند ماه 1335 در بهشت کوچک خامنه بدون هیچ دلیلی به دنیا آمدم ولی هرچه فکر میکنم می بینم که من به دنیا نیامده ام

__________1 comment:

Anonymous said...

پس چرا اینجا خبری نیست؟