Saturday, August 1, 2009

Shahram Sheydayi

_____________


Nude with Rocks, Bretagne — Lucien Clergue, 2001

____________________


شهرام شیدایی

بی آن که بدانی حرف زده ای
ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه بی آن که بدانی زنده بوده ای
ه ه ه ه بی آن که بدانی مرده ای .هساعت را بپرس کمکت می کند
ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ازهوا حرف بزن ه ه کمکت می کند
نام مادرت را به یاد بیاور
ه ه ه ه ه ه ه شکل وتصویر ِکسی را


سریع !ازچیز کوچکی آغاز کن
ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه مثلاً رنگ ها مثلاً رنگ زرد
ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه سبز ، اسم چند نوع درخت


به مغزی که نیست فشار بیاور
فصل ها را ،مثلاً برف
سریع باش،سریع
ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه چیزی برای بودنت پیداکن ،دوربردار
ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ممکن است بقیه چیزها یادت بیاید

سریع ! وگرنه
ه ه ه واقعاً
ه ه ه ه به مرگت
ه ه ه ه ه ه عادت کرده ای .هه 1376/2/10ه

___________

No comments: