Tuesday, December 1, 2009

Houshang Golshiri

_____________چه کسی سنگ گلشیری را دزدید ؟ ه
_________________________


ايلنا: امام‌زاده طاهر در چند کیلومتری جنوب غربي تهران در شهر نه‌چندان كوچك كرج، بزرگانی را در خود جای داده است که تنها با شنیدن نامشان می‌توان به عظمت شخصیت آنها پی برد. از حبیب الله بدیعی(آهنگساز قدیمی) که سال‌ها پیش از دنیا رفت، تا صفر قهرمانیان(قدیمی‌ترین زندانی سیاسی ایران) يا بزرگ‌مردانی چون احمد شاملو، احمد محمود، هوشنگ گلشیری و محمود مشرف تهرانی(م.آزاد). همگي در هيمن مكان آرام و ساكت آرمیده‌اند.ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه
امام‌زاده‌اي ساکت و فارغ از شلوغی‌های شهر كه پرسه‌هاي گاه و بي‌گاه چند رهگذر سكوت ساكنان حقيقي خانه‌هاي سنگي را مي‌شكند. اما دركنار اين آمد و شدها؛ حوادثی عجيب هم در اين آرامگاه جمعي رخ می‌دهد كه غير از رهگذران؛ مسئولان امام‌زاده هم درشمار شاهدان اين رخدادها هستند ...ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه
چه کسی پاسخگوی این جریانات است؟ جریان‌هایی که گاه گذشته‌ای سیاسی را در خود دارد يا شايد به دلایل مادی رخ می‌دهد.ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه
سال79 احمد شاملو به دیار باقی سفر کرد و در امام‌زاده طاهر آرمید. آیدا، هستی‌بخش تمام ناتمامی‌های شاملو، با عشق تمام سنگ‌مزاری ساخت با امضای جاودانه احمد شاملو بر پای آن. تا برای خودش و عاشقان شاملو ابدي و جاودانه باشد. هنوز چندي نگذشته بود که در سالروز وفاتش؛ ناشناساني، سنگ‌مزار سیاه او را شکستند و دل آیدا را نیز...ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه
اما او دوباره برپا ایستاد و بازهم با همه سنگینی اندوه تنهایي؛ سنگ را ترمیم کرد... دوباره شکستند... دوباره و دوباره... آنقدر که آیدا از ادامه این بازی سر باز زد و به سنگ طوسی رنگ ساده‌ای با نام بزرگ شاملو قناعت کرد و این یادگار از شاملو ماند تا به امروز.ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه
همان سال چند قدم آن طرف‌تر بزرگ‌مرد دیگری آرميد. او که با شازده احتجابش بیش از همه قصه‌هایش شناخته شد و سالهاست بنیادی به نام او به برترین داستان‌های سال جایزه می دهد.ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه
هوشنگ گلشیری سال 79 به شاملو پيوست و در امام‌زاده طاهر آرام گرفت. بر مزارش تاریخ و امضای خودش بود با سنگ سیاهی که نیمه نوشته شده آن؛ برنزی بود و چیزی حدود 14 کیلو...ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه
2 سال پیش این سنگ نصف شد، شکست، خرد شد و قسمت برنزی آن که ارزشمندتر بود و نام، امضا و تاریخ آمد و رفت نویسنده را بر خود داشت، با دیلم و کلنگ یا هر وسیله دیگری کنده شد و رفت. درواقع برده شد. اما چه کسی؟ چرا؟ چه زمانی؟ این سوالی بود که در قضيه سنگ‌مزار شاملو هم پیش آمد. ماجرا از چه قرار بود؛ دزدی یا دشمنی؟!ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه
پس ِ پشت حادثه شکستن سنگ مزار شاملو؛ قصه‌های دشمنی فراوان بود. اما آيا گلشیری... نیز درگیر فضای دشمنی جامعه بود یا سنگ‌مزارش آنقدر قیمتی بود که عده‌اي را بر آن داشت تا آن را بشکنند.ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه
امروز که وارد امام‌زاده می‌شوی در چند قدمی مزار بامداد، اگر ندانی و ندیده باشی سابقا، بازهم نخواهي دانست این سنگ سیاه نیمه‌شکسته بی‌نام و نشان از آن کیست؟ گرچه هنوز عاشقاني هستند که گل سرخی برمزار بی‌نام گلشیری بگذارند.ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه
مسئول کیست؟ سوال اصلی اینجاست. آنان که برای محافظت از امام‌زاده در اين مكان کار می‌کنند چه اطلاعي مي‌توانند از دزدی‌ يا دشمنی‌ها داشته باشند؟ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه
فرزانه طاهری(همسر مرحوم گلشیری) که از دو سال پیش تاکنون هیچ برنامه‌ای برای بازسازی این سنگ ندارد، معتقد است: وقتی در این امام‌زاده که همسر خانم بهبهانی دفن شده‌اند و ایشان برای قبری که یکبار خریده اند باید دوباره مبلغ هنگفتی بپردازند، چطور نمی‌توان این اتفاقات را توجیه کرد؟ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه
طاهری برای بازسازی نکردن این سنگ بعداز دو سال دلیل خاصی را بیان نمی‌کند و شاید به گفته خودش؛ نوعی لجبازی با مسئولان امام‌زاده باشد و بس.ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه
می‌گوید: خیلی ساده و بدون هیج مانور سیاسی سراغ مسئولان رفتم و از آنها پرسیدم که چه کسی مسئول است. این سنگ 14 کیلویی که بردنش کار ساده‌ای نیست؛ چگونه از اینجا خارج شده اما کسی متوجه نشده است. اما هیچ کس جوابگو نیست. آيا اگر تكه‌اي از مزار يكي از مسئولان دزديده شود؛ به همین راحتی از کنار آن می‌گذرند؟!ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه
فرزانه طاهری فکر می‌کند این مسئله بیش از آنکه جنبه دشمنی داشته باشد جنبه مادی دارد. می‌گوید: مدتی در آن امام‌زاده پر از دزد و معتاد بود ولی بازهم دلیل قانع‌کننده‌ای نیست که به راحتی سنگ قیمتی و سنگینی را بدزدند و کسی جوابگو نباشد.ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه
طاهري دو سال است این سنگ را به همین شکل حفظ کرده است و طی برنامه‌هایی که در ذهن دارد‎‏‎‎، می‌خواهد این بار به جای سنگ ویترینی بر مزار بگذارد که زیر آن دست‌نوشته‌های گلشیری دیده شود و هرچند وقت یکبار این نوشته‌ها را عوض کند. شاید هم گلدانی سنگی بگذارد با عکسی از همسرش که انجام هرکدام از اینها برای او به تنهایی زمان می‌برد.ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه
این برنامه‌ها را فرزانه طاهری براي ترميم دوباره مزار گلشيري درسر دارد تا شاید برای سالروز تولد یا فوت همسرش آنها را اجرايي کند.ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه
طاهري می‌گوید: سنگ قبر برای من خیلی مهم نیست برای من میراث او‎، نوشته‌هایش است. از وقتی هم که این اتفاق افتاد به من گفتند اگر شکایت کنم می‌توانم سنگ قبر جدیدی بگیرم اما من سنگ جدید را نمی‌خواستم چیزی که من برای او ساخته بودم یک سنگ معمولی نبود.ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه
و اینگونه است که تا امروز مزار گلشیری بی‌نام و شکسته مانده است.ه
امام‌زاده طاهر زمیني در دست وزارت ارشاد است و در زمان فوت گلشیری با كسب تكليف از وزیر ارشاد وقت، عطا الله مهاجرانی، اجازه دفن به آنها داده شد.ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه
اين روز ها كه حتي قيمت خاك براي آرميدن هم بسيار گران است، چطور مسئولان برای زميني که بزرگانی را در خود جای داده كه با قصه‌ها و نوشته‌هاشان زنده‌اند، هیچ مسئولیتی را نمي‌پذيرند؟ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه
فرزانه طاهری به کتابخانه امام‌زاده تعداد زیادی از کتاب‌های مرحوم گلشیری را اهدا کرده است و تنها انتظار کوچکی که داشته این بود که درمقابل دزدان از سنگ‌مزار همسرش مراقبت شود. اما هیچ کس پاسخگوی این دزدی یا دشمنی نبوده و نیست. فرزانه طاهری ساده‌تر از این بوده که وارد حواشی شود او فقط می‌خواست بداند چه کسی مسئول است.ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه
اما به راستی چه کسی مسئول است؟ سنگ‌مزاری با نام نویسنده‌ای سرشناس با جنس برنز، کدام شب یا نیمه شبی با دیلم و کلنگ از امام‌زاده ای دور از تهران شکسته و دزدیده شده اما كسي متوجه نشده است و همين افراد امروز ديگران زا مسئول مي‌دانند.ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه
این کدام بازی است که شکست خوردگانش اهالی قلم‌اند و برندگانش ناشناس! آنها که به نام دشمنی با شاملو سنگش را نابود کردند درپی چه بودند که امروز سنگ گلشیری و بعد سنگ‌های دیگران را می‌شکنند و می‌برند؟ مگر از عظمت گلشیری‌ها و شاملوها و اخوان‌ها با نبودن این سنگ‌ها چیزی کم می‌شود؟ مگر آنها با این سنگ نوشته‌ها زنده‌اند؟ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه
آنها جاودانه‌اند چه با این دشمنی‌ها جه بی آن. اما مسئولان کدام حوزه جوابگوی این فجایع هستند؟ه ه ه ه هه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه
نه، من خانه‌ای ندارم، سقفی نمانده است
دیوار و سقف خانه من همین‌هاست که می‌نویسم
همین طرز نوشتن از راست به چپ است
در این انحنای نون است که می‌نشینم
سپر من از همه بلایا سرکش ک یا گ است...ه

هوشنگ گلشیری
_____________

No comments: