Monday, March 1, 2010

Sheida Mohammadi

_____________


شیدا محمدی
_________


حواس پرتی تو


خیال رسیدن ندارد
حواس پرتی تو
و کفش های لنگه به لنگه ات
بر مدار 360 درجه می چرخد.
ه
عقب عقب می رود این قصه
و پشت همین بن بست
دندان های شیری ام
از ترس
تیک تیک تیک
تاک. تیک تاک
نه !
ه
خیال چرخیدن ندارد این ماه
و ادامه ی تو
در راه شیری گم می شود.ه


_________

Ahmad Fathi, Taqasim Maqam Nahawand
Album: Al Tarab, Muscat Ud Festival


__

3 comments:

آذر کیانی said...

سلام. نه خیال رسیدن ندارد از حواس پرتی هم شاید نباشد از همون چرخش 36 درجه یی ست که هر
کس بدامش بیفتد خودبینی را دانه خود میداند و چه خوشمزه....ممنون.

مهتاب کرانشه said...

و این همه شعر خوب در این سطرهاست...مرسی شیدا جان

فرشته پناهی said...

یاد عشق( دختر / زن) در ساعتی که دقیقا 18 ساله می شود افتادم