Thursday, April 1, 2010

Hooman Nozhat

________________


Impression, Sunrise, 1872 - Claude Monet
________________

هومن نزهتنقشی تا به آخر

برای هاشم محمود

انگشتان قلمفرسای اين پير بوالهوس،ه
تقدير ،ه
متن اين نمايش را
چنان تغيير می دهد
که هر روز
صحنه خالی تر می شود.
ه

از ما
ه - جوانترهای ديروز -ه
يک چند يار
يک چند همبازی
به پشت صحنه می روند
و
صورتک هاشان را به لباسخانه می سپرند.
ه
در چهره خانه
ديگر
اين خطوط دور چشم
اين
چروک های مدادی
با هيچ پنبه ای
پاک نمی شوند.
ه
اين نقش ها
چنان بر قامت ما بسته اند
که ديگر
توان ايفای خود را نداريم .
ه

نقش تو اما
در اين نمايش
تمام ناشدنی ست .
ه

روزی
تک بازی ترا
در زمينه سرخ پرده
بسلامتی خواهيم نوشيد
ما
جوانتر های ديروز ...هتبريز - پاييز ۸۲__

The Doors - Indian Summer (thank you: chairofbullies)


__

1 comment:

آذر کیانی said...

سلام عزیز. بقول بزرگی دنیا تماشاخانه ی بزرگی ست که بهتره از بازیگری کم کنیم و بیشتر تماشاچی باشیم...خیلی خوب بود.ممنون