Thursday, April 1, 2010

Reza Ashofteh

_______________Yann Arthus-Bertrand, Carpets in Marrakech, Morocco
_____________________________

رضا آشفته


هایکوهای جردن یا آفریقا

جردن یا آفریقا یکی از خیابان های دیدنی تهران است. در دو سوی این خیابان برج های سر به آسمان کشیده را می بینیم که به آدم ها نیشخند می زنند. این احساس را به راحتی می توانی با یکی دوبار غور در بلندی ها درک کنی. زیاد هم پیچیده نیست چون به هر جهت این برج و باروهای کاذب آمده اندکه نظم طبیعت را متلاشی کنند. فرقی هم نمی کند که در کجا باشند. هر چند عظمتی همچون کوه ندارند اما بلندایشان گاهی هوش را از سر می برد. زندگی و رفت و آمد در این برج ها خیلی سخت است. سوار شدن به آسانسور یک کابوس است که با پررویی به آن فکر نمی کنیم. در عین حال در این جردن هنوز هم ردپایی از طبیعت هست. به خصوص تو که از بیرون به آن پا می گذاری چون که مجبوری هر روز برای انجام کار روزانه ات به آن سر بزنی. در هایکوهای زیر تاثیر این بریده های طبیعت را خواهیم دید.ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه

۱.

جردن از سراشیبی
سخت می رود ماشین
کوهپایه است


۲.


درخت ها در دو ردیف
کلاغ ها پر کشیده اند
سرما


۳.


کاج سبز
در حیاط خلوت
دانه دانه برف می بارد


۴.


گربه ی ملوس تپل
چمن می کاود
دفن مدفوع!
ه


۵.


سگ کوچولو
یک وری پارس می کند
دخترک شاداب


۶.


ماشین ها در صف بلند
آرام و پر صدا
چای داغ!ه


۷.


چاله چوله
بوی گل و باران
بریده طبیعت___Kara Kemir - Kronos Quartet

(via uncertaintimes, zunnny and foreverinflux)


__

No comments: