Thursday, July 1, 2010

Abbas Saffari

__________________


Obverse of an astrolabe made for Ali ibn Ibrahim al-Yarrar, 1327
_______________

عباس صفاری

در باره ی زمان از دست رفته و باز نیافته

به من چه که آن شاعر پرتقالی
ترجیح می داده است
خرِ کُتک خورِ آسیابانی باشد
اما حسرت گذشته را نخورد
من که پرتقالی نیستم
و نوستالژیک
اگر بگویم هرگز نبوده ام
مثل سگ دروغ گفته ام

نه این که بگویم زنگ شتر را
به آزیر آمبولانس
و درشکه ی روباز را
برای گردش عصرانه با تو
ترجیح می دهم
به واگن متروی زیر زمینی

صحبت از روز و روزگاری ست
نه چندان دور
زمانی که شهر
مکانیزم ساده تری داشت
و این قدر شبیه چرخ گوشت
و نزدیک
به زلزله های آخرالزمان نبود

زمانی که ماه
تاج سر پشه بندی بود
که مرا پلنگ
و پوست تو را شیر و شکری می کرد
و روحمان خبر نداشت
که نیمه ی تاریکش روزی
زباله دان زمین خواهد شد
و نیمه ی آفتابگیرش
در دست فضا
کازینوی قماربازان سیارات

شاید تقصیر حال
یا زیبایی رو به زوال تو باشد
که من هی به گذشته پرتاب می شوم
به روزگاری که غم
آنقدر کوچک بود
که در اشکدان کریستال می گنجید
و دست سرنوشت
از راه راست
منحرف اگر می کرد
ماشین ترمز بریده ای نمی شدی
در یک جاده مارپیچ


__
19 Plays
Anoushka Shankar
Yaman Kalyan

_________

No comments: