Monday, November 1, 2010

Mina Taghizadeh

_________________


Gabriel Bonmati
_____________

مینا تقی زاده

شکافتم امشب همه خیال هایی را که بافته بودم
نخ نخ کشیدم ...
ه
دود شد آرزوهایم!ه
سنگین شد هوا...ه
به سرفه افتاد اتاق...ه
باید پنجره را باز کنم!ه
کجاست پنجره؟
در...دیوار...پنجره...
ه
چه فرق می کند وقتی عنکبوت ها
شب و روز تار می زنند
در سمفونی باشکوه تنهاییم؟ه___


Philip Glass - Morning Passages


_____________

No comments: