Saturday, January 1, 2011

Abass Safari

___________


Morris Louis (Nov. 28, 1912 - 1962) Beta Upsilon, 1960 - acrylic on canvas
________

عباس صفاری

فصل‌ هاری علف

هر سال
حوالی اردیبهشت
علف‌های هرز این باغچه
با اولین رگبار‌ هار می‌شوند
و عرصه بر بنفشه‌های زبان‌بسته
تنگ می‌كنند

سرمست سرعت
حتی به پناهگاه جیرجیرك‌ها
و درز سنگفرش‌های حیاط
سر می‌كشند
و هیچ حد و مرزی
جلودارشان نیست

همسایه‌ها می‌گویند علف
بی‌عار است
علف این باغچه اما
پركار است و بیمار
حواسم نباشد شبانه
خفه می‌كند از دم
شب‌بوهای نوشكفته‌ام را

به كوكب‌های قشنگم سفارش كرده‌ام
با علف جماعت
كل‌كل نكنند
و از سر راهشان كنار بروند
علف آنقدر بی‌چشم و روست
كه آب گل‌های همین باغچه را می‌خورد
اما بعید نیست مثل لشكری مزدور
یقه‌ی زیبایشان را
بی‌هوا بگیرد
و درجا پرپرشان كند

در این باغچه‌ی سرسبز
پرونده‌ی علف روزبه‌روز
سیاه‌تر می‌شود
با این همه حكم قتلش را
دلم نمی‌آید صادر كنم
اگرچه سزاوار مرگ است و
آخور احشام.ه

_________

The Beatles - She Said She Said


_____________________

No comments: