Friday, April 1, 2011

Shabnam Azar

__________________

Civilization By Bai Yiluo, 2007
______________

شبنم آذر

تنها می‌توانم رویایی بسازم

نه
هیچ نمی‌توانم
نه آهنگرم
نه نجار
نه می‌توانم میخی بکوبم
نه پُتکی دارم
تنها می‌توانم رویایی بسازم
پنجره‌ای بارانی
دری بی‌قفل
و لنجی بی‌لنگر
برای کسی
که به حبس ابد محکوم است

_________

No comments: