Wednesday, July 1, 2015

Amin Maher

______________

Ultramarine Blue - Hadieh Shafie (2012)
____________
امین ماهر


"بیست و سه"
همه سنتها را بياوريد
مي خواهم با سبيلهای پدربزرگم حرف بزنم
اگر آفتاب پاهایش را در سفره دراز کند؛ چه می شود ؟
چه می شود اگر رعد و برق در پلک كوچكی بشكند؟
اگر تو ، روسری قرمز بپوشی با پيراهن نازك
چرا وقتی پروانه پر زد
دريا بی موج بود
ستاره شعر خواند
و تو برهنه، مرا بوسیدی
خواب بودم؟ ______

No comments: