Friday, June 1, 2001

PİR SULTAN ABDAL

________________


پیر سلطان ابدال
________________
فارسی : یاشار احد صارمی

نگفتم ؟ ه

ستم ما را ای عاشق خوب بنتوانی کشی نگفتم ؟ این لقمه ی تسلیم است ، بخوری ؟ زکی ! بنتوانی . نگفتم ؟
ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه
آن ناخورانِ ناچار و اشک خون از چشم هایت. این نفسی ست که می آید و خداحافظ .بنتوانی صدای این نفس را بشنوی. نگفتم ؟ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه
نگاه کن به حال این عاشق ، هر چه به زبانش بیاید زود می گوید. تو و گذاشتن دل و جان در مستی و راستی ؟!! زکی ! بنتوانی . نگفتم ؟
ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه
خرابات و عاشقانش . راه و حرمتش . محبت ( محمد ) شیرین تر از عسل . بنتوانی چشیدنش را. نگفتم ، نگفتم ؟
ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه
حالا از رمز و راز علی . حالا گود و میدان. نگفتم بنتوانی کفر ما را از ایمان مان ببینی ؟ ها ؟
ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه
شاهِ ما می گوید پیر سلطان منم. راه ما و خدای ما. قطار ما دوازده امام و بنتوانی این سیر و سفر را. نگفتم ؟
ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه

Güzel âşık cevrimizi
Çekemezsin demedim mi?
Bu bir rıza lokmasıdır
Yiyemezsin demedim mi?

Yemeyenler kalır naçar
Gözlerinden kanlar saçar
Bu bir demdir gelir geçer
Duyamazsın demedim mi?

Bak şu aşıkın haline
Ne gelse söyler diline
Canı başı Hak yoluna
Koyamazsın demedim mi?

Âşıklar harabat olur
Hak yanında hürmet bulur
Muhabbet baldan tatl(ı)' olur
Doyamazsın demedim mi?

Girdim Ali serine
Çıkalım meydan yerine
Küfrümüz iman yerine
Sayamazsın demedim mi?

Pir Sultan'ım der Şah'ımız
Hakk'a ulaşır. rahımız
On'(İ)ki İmam katarımız
Uyamazsın demedim mi?
_________

Sami Özer - Demedim mi______

No comments: