Sunday, April 1, 2007

Naanaam

_________

نانام

________

گزارش سیاسی بی‌سانسور


دو ماهی در اقیانوس اردن کون سوریه می گذاشتند و سوریه می گفت مادر می گایید من آبم و آب می گفت من سرخپوستم بروید آمریکا همدیگر را بکنید!م
رفتند و مسئله را به شورای امنیت بردند. شورای امنیت گفت اینجا اصلن جای امنی نیست و بنگ! ترکید (بعد از جمله ترکید، قبل از آن هیچ خبری نبود.) پس ویتگنشتاین را به حضور خواندند و گفتند توضیح بده ببینیم کونی! و گفت لفظ کونی از قلم بیندازید تا بدهم. و انداختند و داد. و پس از آن CNN
اعلام کرد که سوریه و اردن رفیقند و کون هم گذاشتنشان از سر شوخی بوده و فقط یک بار.م
من هم فقط یک‌بار مطرحش کردم
شما هم فقط یک‌بار بخوانید_____

No comments: