Sunday, July 1, 2007

Hooman Nozhat

_____________


神奈川沖浪裏
The Great Wave off Kanagawa _Katsushika Hokusai
______________

هومن نزهت
زمزمه‌هاي پدر ۱آمدنت شكوفه‌ها را در صفحه صفحه نفس كشيدنم،ه
آنسان كه خيام
شراب را
كه عشق
زندگي را
و شهرزاد افسونگر
عصمت خواب را
آنسان كه سهراب
صداي پاي آب را،
ه
جاودانه كرد.ه
بهار،ه
با تو كه باشد
نمردني ست.
ه
مي گويند با يك گل بهار نمي شود
هزار بهار در رنگ و بوي توست
دختر درختان تبريزي و شبنم‌هاي سرد سحرگاه !ه
اي ناب‌ترين درخشش
خورشيد هم شب و روز در آرزوي توست


_

No comments: