Tuesday, January 1, 2008

Azita Ghahreman

___________


Alexander Rodchenko Girl With Leica c.1934
________________

آزیتا قهرمانتیک تاکشکمت را ه ه ه باز کن
زخم دنده ها را هوا بده
بیابان را بگردان
ه ه بِکِش
هر چه گفته ای پس بگیر
بردار تکه هایی که از من افتاده ای

به خودت تف بینداز
به نیمرخ کلاغ روی دیوار

در گلوی چیزها خودکشی کن
بکُش مرا
با صدایی از دارکوب بالا تر
بکِش به آهستکی ی مورچه روی تن
و تق تق پاشنه ها

این پله ی چندم است؟
ه
این مرد ه ه ه چرا تمام نمی شود ؟ه
هر ثانیه رگ بزن
بمیر و بلندم کن دوباره
بدو
به سمت شن هایی که دوستشان داری
به سمت آونگ شاخه ها
و دهانت را بمال
به
ه ه ه خالکوبی ی عقاب سیاه
و انگور های درشت بنفش
به نخ سبزی که پیچیده ای
دور خدا که نریزد
و کمی خودت را به خواب بزن
لااقل امشب را فقط
ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه با من نیا ...ه

____________

No comments: