Friday, February 1, 2008

Ziba Karbassi

____________


Augustinian Friar's Astrological Clock - one of the hands takes 20,000 years to revolve. At the Clock Museum in Vienna.
_________________

زیباهو کرباسی


تیکنعشش را بر زمین می کشد ه ه تیک
خودش را با سایه اش
سایه را با خودش می کشد
ه ه تاک
گاهی به زمین سرک می کشد
ه ه تیک
لرزه لرزه همه را به درک می کشد
ه هتاک
تیک تاک تیک تاااااا...
ه


زمان شوخی نیست به شوخی نگیرش چند زمین بیشتر پاره کرده از خدا
زکّی
ه ه خداه ه نه باباه ه

دستی که در اتفاق نیفتد
ه ه دست نیست
اوی اوی اوی
پول یارو را بالا می کشد
ه ه تیک
پولش از پارو بالا می کشد
ه ه تاک

هر کوفتی دود می کند
نه
ه ه دود را هم به آتش می کشد ه ه تیک
آی ی
ه ه یاااا
شلوارش را پایین می کشد
ه ه تاک
وااااااا دراز می کشد
ه ه تیک

نازی نازی
ه ه ناز بازی ه ه ناز ناز می کشد تیک
تاک
تیک تاک تیک تاک تیک تاک تیک
ه ه تا...ه ه
زمان بزرگترین برنده ی سال است هر ساله
ه ه می برد
از هوا نمی دانم اما زمین را همیشه برده ست
تاک
با تاکسی مسافر می کشد
ه ه تاک
کُس می کشد
ه ه تیک
خانه به دوش می کشد
ه ه تاک
درد
ه ه دواه ه نقشه ه همی کشد ه ه تیک
از زهر مار هم شراب می کشد
ه ه تاک
از تاک بگذریم
ه ه تاکی ه ه تاک ه ه تا کی تیک
تکه تکه سنگ به دامن می کشد
ه هتاک
تا کمر زن را به خاک و خون می کشد
ه ه تیک
خط خط
ه ه خط به خط ه ه خط ه ه خط و نشان می کشد ه ه تاک
وسط میدان
ه ه پای چراغ ه ه ضبط صوتش ه ه دستی ش
سرش سوت می کشد
ه ه تاک
گاهی با عجله اما نه همیشه موزون
ه ه شاید می دود نه ه ه نه
سلانه سلانه
ه ه تند
آرام آرام
ه ه تندآرام ه ه تیک تاک تیک تا...ه
پای قلم ه ه قلم مو ه ه رنگ و آبرنگ ه ه بوم را به روی میز می کشده ه تیک
خانه آفتاب ماشین انتظارقطار دم و بازدم رفت و برگشت سود وزیان
غم ِ نان نان می کشد
ه ه تاک
سر بر خاک نه
ه ه طولی نمی کشد نه ه ه جیغ می کشد اوووووووو...ه

از عشق عاشق تر
از جنس ِ باستانی ِآتش
ه ه آتش تر
اصلا خودِ درشتِ شیطان
ه ه درشت تر!ه

دستی که در اتفاق نیفتد
ه ه دست نیست

تا عکس ها را ظاهر کند
تاریکخانه ام!ه

__________

No comments: