Sunday, June 1, 2008

Minoo Nosrat

__________


Velvet with standing woman
First half 17th century, India or Iran
silk and metal lamella spun around silk


_________

مینو نصرتپرنده ای در نگاه تو
مزرعه ای در چشمان من
مترسکی نیست

*

از نخستین روز آمدنم
تا اکنون
در انتظار شعاعی نازک ام
که بیاید
بنشیند
و
نپرسد*انگار
که بیگانه ای نک بزند
خود را می پوشاند
وقتی به عریانیم خیره می شوم
او کیست؟م
که خود را با من استتار کرده است


*


اینجاجائی ست
که دختران به سرعت پیر می شوند
بی آنکه بدانند
از خرمن گل سرخ
چگونه گلاب می گیرند

*


______________

2 comments:

Anonymous said...

خیلی تازه است مرسی

Anonymous said...

کار اول، قسمت اول، کامل، زیبا و همیشگی ست. موفق باشید.