Wednesday, October 1, 2008

Mehrdad Arefani
مهرداد عارفانی
________

سیب

دوستان آینده را نمی شنوند

بر این باورند

که شیرین و ترش باید زیست

یک گاری شکسته و چراغ زنبوری

ترک می کنند میدانچه جمعه را

یک دیس گلدار و چندین زیر دستی

سال تحویل می شود و

چاقویی آینده را پوست می کند____________


1 comment:

azar kiani said...

سلام . شعر خیلی زیبایی ست بخصوص تصویری که از میدان هست و چاقویی که نمیدانم پوست کدام میوه را ....آذر کیانی