Thursday, January 1, 2009

Jack Spicer

_____________

Jack Spicer

Farsi:Yashar Ahad Sarami

_______________شیطانو تصور کن


تصور کن شیطانو
فرشته‌ای بی فرشته‌گی
سیبی
بی مزه ، بی رنگ ، بی جان ، نزیبا
بی‌شیپ و گردی
بی دانه
دور از رد و نشانه‌ی خدا در همین سیبی که می بینی‌ش

تصور کن شیطانو
فرشته‌ای بی فرشته‌گی
شعری
که خود را دوباره نوشت
بی صدا
تخیل
قافیه
قرار
دور از هر چیزی که خدا گفت از
در همین شعری که می‌بینی‌ش

می گویم قانون ، قانون یعنی ؟ه

کی هست این شیطان ؟ه
سلطانی بی لباس
بی پوست
بی گوشت
بی قلب
یک پادشاه !
ه


___________________

No comments: