Friday, May 1, 2009

Ali Rez Abbasi


Identidad-Miguel Ángel Gil Andaluz (Barcelona 1966)

Identidad

Miguel Ángel Gil Andaluz (Barcelona 1966)

_____________

علي رضا عباسي

1
در پوست خودم گنجيده ام
با گنجشكي كه در چشمم لانه كرده
صبح ها، پنجره پر مي گيرد
ديوار پر مي گيرد
من پر مي گيرم

مادرم ، به پنجره مشكوك است
به چشم هاي من مشكوك است
به كتاب هاي من مشكوك است

آزمايش ها نشان داده اند
وضعيت طبيعي است
دكترها مي گويند، با خداست

من به دكترها مشكوكم
به وضعيت مشكوكم
به خدا ، مشكوكم
2سکوت یعنی تحریک
با نتهای سوخته
ه- جنگ بالقوه -ه
تفنگ ها بر گشته اند
رو به شقیقه ی آفتاب
با هدفی روشن
تصمیم با چه کسی است ؟ه
قطع درختان
درعصر ارتباطات
یا مواجه شدن با مرگ غیر طبیعی
چقدر برگ می ریزد
و صدایش در نمی آید در تصاویر
ه- با چشم انداز روشن –ه

راستی سر کار می روی
از روزنامه ها چه خبر
خبر جذب می کنند
دبیر سرویس تان تصادف نکرده
با تنه ی درختان ؟ه
در مدار این ذهن
چشم های ناشناسی جاسوسی می کنند
یعنی تحرکات غیر عادی
نفوذ در دیدگاه
تجاوز به جغرافیای شخصی
پدر !ه
مقصر کیست ؟ه
در وضعیت اضطراری « مرگ » بهتر تصمیم می گیرد
یا « مرگ » ؟ه
باید چراغ ها را خاموش کرد و خوابید
تا فردا اگر روز دیگری باشد.ه__________

1 comment:

آذر كياني said...

سلام. شعر هاي قشنگي هستند به آهنگ زندگي امروز نزديك اما در شعر اول سه سطر آخر ميتوانست پايانبندي قوي تري رو براي شعر رقم بزند...ممنون