Friday, May 1, 2009

Sheida Mohammadi

_________

Gensou Hyouhon Hakubutsukan - Strange China Turtle
Gensou Hyouhon Hakubutsukan Strange China Turtle

_______
شیدا محمدی


جیب های خالی کانگورو
پسرم کانگوروست!ه
وقت هوشیاری دنبال بازیافتِ پدرش می گردد
او که فکر می کند برای خودش مردی شده
مرا در کیسه اش می گذارد
ه ه در آتشدان اسپند
ه ه ه ه در چرخ و فلک شهر
ه ه ه ه و دورِ دنیا می گرداند
ه ه ه ه ه ه می گرداند
ه ه ه ه ه ه می گرداند.ه

پسرم کانگوروست!ه
وقت آشتی
مرا می برد به مک دونالد
ه ه ه ه ه ه ه ه والت دیزنی
ه ه ه ه پارک جمشیدیه ،شهر بازی ، لاس وگاس
او مرا میان کیف و کتاب و مشق هایش جا می گذارد

عصرها فوتبال بازی می کند
هری پاتر می بیند
و مرا مثلِ مهره های شطرنج
در فصل هایش جابجا می کند.ه


پسرم کانگوروست!ه
وقت قهر
مرا از کیسه اش دور می اندازد
ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه دور می اندازد
ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه دور می اندازد
و من بی شناسنامه و سند عقد
جیب همه ی مردان را می گردم
تا شبیه اش را دوباره پیدا کنم!ه
جون 2006


__2 comments:

مهتاب کرانشه said...

شیدا جان
حرف های جان دار و مضمونی که تلخ است اما هست.ت

آذر كياني said...

سلام عزيز. كانگورويي كه پسر هم هست حتما به همه جاهايي كه گفتي ميرود تا تورا پيدا كند و تو پيدا ميكني اورا وقتي كه همه جاهايي كه گفتي هست... ممنون