Monday, June 1, 2009

Mahnaz Badihian

______Neda: work by Tim O'brian
______

مهناز بدیهیان


ندآ


لالای سبز ما
در قامت جوان تو بخواب رفته است
بیدار می شود اما
با رویشی عظیم، با هر قطره خون تو

منتظر بمان
ای سبز سبز
خورشید از لابلای این همه ابر سیاه وشوم
در آستانه ی دمیدن است

با چشم های باز خود ندا در صحنه ی نبرد
منتظر بمان
منتظر بمان


___________

1 comment:

آذرکیانی said...

بالاخره سیب افتاد تا من بفهمم چرا ؟...