Monday, June 1, 2009

Ziba Kerbasi

__________
زیبآهو کربآ سی
_____

لب بِیک

در تولیتاریسمِ مکعبیِ اتاق
ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه میزه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه حراف است ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه حواس گیرِ ساعته ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه پنجره محکوم پَرده هاست
کاغذ در
ه ه ه ه ه حیم وُه ه ه ه ه جیم وُه ه ه ه ه چیم هشل هف می خوآند
دیوآرهای دیوانه ام بلندتر از تیمارستانِ رومی دویده اند
و همه ی اعضایم
ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه قائم قائمه اند در گزارشِ گا!ه

لبیک کلاه لبه دار، ساعت جیبی ، عینک پِنسی ، دگمه های سر دست
لبیک گنجه و صندوقچه ، عصای چوبی و اشکاب
تنقلات سینیِ مسیِ پدربزرگ
لبیک دامنِ چیده از سفره های چیده ی بی نان

این هم
انگشتر عقیق
و
کتابِ بالینیِ
پایِ شیشه ی ماشین
با جلد نقره ی گریه و سوگند


این هم
سر و سینه ی سرخ
گلوی خشک
گردن باریک من

رسیده
با
بانگِ پای ِ مغرب


لبیک چشم و هوشِ ... کُند و دیر

درست کارتر بودی اگر مرا
ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه کنار همین خیابان
ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه پایِ چراغ باستانیه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه پیاده می کردی

این نان و آب چقدر به هم می آیند

لبیک یا کلاهِ لبه ی دار


_______

No comments: