Wednesday, July 1, 2009

ANTONIO BUERO VALLEJO

_______
آنتونیوماچادو


فارسی‌: فرامرز سلیمانی
____________


عریان است زمین


عریان است زمین
و جانی زوزه می‌‌کشد تأ افق پریده رنگ
مثل ماده گرگی گرسنه
شاعر در شامگاهان چه می‌‌جویی؟ه

گام زدنی تلخ زیرا که راه
بر دل سنگینی دارد
با د یخزده
و شبی که می‌‌آید
و تلخای فاصله
بر راهی‌ سپید

درختانی چند سیاه شده اند
طلا و خون در کوهسارانی دور
خورشید مرده است
شاعر در شامگاهان
چه می‌‌جویی؟ه___________

No comments: