Thursday, October 1, 2009

Faryad Nasere

___________


Two Dragons Entwined on a Spray of Stylized Foliage - Turkey
about 1575
____________________

فریاد ناصریبرای آمدنت باید
كوچه‌ی این سطرها را
تنگ‌تر كنم و
عصایی به‌دست این حرف‌ها بدهم
روزی كه تو بیایی
حتمن خیلی خسته‌ای
شكسته‌ای
لابد من مرده‌ام
وَ تو مثل شعری گم شده از من
پیدا می‌شوی
كه زیر پای سنگ قبرم را
امضا كنی____________

1 comment:

آذر کیانی said...

شعر خیلی خوبیه .تکه یی جدا شده از صیقل دادنهای روح که آنی دارد...