Sunday, November 1, 2009

Ardalan Askari

_____________


Inge Morath
________________

اردلان عسکری

باز گشت



هشت ساعت و نیم ه ه ه چه راه درازی در پیش دارد
تا تو بیست و چهار ساعت کامل کم شده است
و پنج شنبه هنوز پیش نیامده

از این ارتفاع ه ه هر اتفاقی ممکن است بیفتد
ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه یا افتاده باشد
حتی شاید ه ه ه وقتی كه من رجوع می کنم
جمعه باشد درجوار توه ه ه یا شلوغ

آخره ه مادر فرزندان نازاده شدن
معشوق مشوش می خواهد
که هرروز خیابان یانگ را به ولی عصر وصل می کند
ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه تا تو ظهور کنی

بگذار بگذریم
شاید پیش آمده باشد






یانگ: طولانی ترین خیابان شهر تورنتو
___________________

1 comment:

آذر کیانی said...

سلام. شعر تازه ی ست و میشه توش خیلی رفت و آمد کرد و چیزهای جدید دید...یکبار دیگه میخونم..ممنون