Sunday, November 1, 2009

Pedro Salinas acusó

_________


Pedro Salinas acusó
______________________

پدرو سالیناس / زاده ی مادرید،۲۷ نوامبر ۱۸۹۲

فارسی‌ ی فرامرز سلیمانی


دریای دور
نه‌ دریا که تصویرش
نقش و روی دیگرش در آسمان
نه‌ دریا
که آوای نازکش
تا آن سؤ ی جهان فراخ
بر باره ی با د
نه‌ دریا که نامش
در دریا ی بی‌ لبان
بی‌ شهر
بی‌ کلامی جزٔ این:ه
دریا
نه‌ دریا که اندیشه ش
آتشی ناپیمایش و پاک
و من
شعله ور غرقه در درون


__________

No comments: