Tuesday, December 1, 2009

Leila Nouri Naini

__________________



The Double Eye was a graphics project for Berlin based artist Olafur Eliasson.
_______________________


لیلا نوری نایینی





هر چه آرزوست را آبستنم
باور نمیکنی زیر این پوست متورم
توده ای از جنس امید رشد می کند
و من هر لحظه
با خون آمیخته با جنون می نوشانم اش
ماه ها قبل در شبی مهتاب
با نگاهی بافته از نور همبستر شدم
و زهدان بودنم را آغوش عشق بارور کرد
ه- و این درست در اوج لحظه های زنانگی ام بود -ه
در انتهای این ابتدا
در کنجی خلوت از زندگی
خوشبختی را بر خشت آفتاب می زایم
و با چشمانی خیس از اشک
از درد
از رهایی
به نوزاد اندیشه ام عاشقانه می نگرم


________

1 comment:

آذر کیانی said...

سلام. بسیار شاعرانه ست و زیبا.ممنون