Tuesday, December 1, 2009

Massumeh Ziai

________________Paul Delaroche La Jeune Martyre (The Young Martyr) 1855
_______________________

معصومه ضیائیکسی ناگهان می‌رود


بعد
پنجره‌ برای همیشه باز می‌ماند
کلمه کنار سنگ می‌نشیند
و نام لحظه‌ از یاد می‌رود
بر چیزهای به‌جامانده
جای دست‌ها و نگاه‌ها می‌ماند
هیچ حرفی بوی دریا را ندارد
هیچ آغوشی

دریا دور است___________

1 comment:

آذر کیانی said...

سلام و دورتر از دریا مخاطب این شعرست که بخواند و به مهجوریتی مضاعف دچار شود. ممنون عزیز.