Friday, January 1, 2010

Massoud Atai

__________


Antique Iranian painting, oil on cooper Mid 19th century
_____________________

مسعود عطایی

تقویم سال گذشته

تقویم سال رفته !
ه
اکنون که سال نو ز در آمد،ه
افسوس عمر تو بسر آمد.ه
یک سال در برابر من هر روز،ه
بودی مرا تو همسفری دلسوز،ه
اردیبهشت ، تیر، دی و نوروز.ه

هر برگِ تو نشانه ی هستی ،
ه
یا رد پای حسرت و اندوه،ه
یا خوشدلی ، محبت و مستی .ه

در لابلای بال و پرِ تو،
ه
بشکفته زاد روز رفیقی ،ه
پژمرده سالروز عزیزی ،ه
یا ثبت گشته در تو،ه
پایان کار مهر و وفائی،ه
آغاز کار قهر و ستیزی.ه

اکنون که سال نو ز در آمد،
ه
افسوس عمرِ تو بسر آمد.ه
فردا بمانَد از تو - کهن دفتر
گردی به جا به سردیِ خاکستر.
ه

وز رمز و رازهای تو موجی دود.
ه
بخشی دگر ز هستی من ، آری
در برگ برگ تو می شود نابود.ه


بیست و یک مارچِ 2009___________

No comments: