Monday, February 1, 2010

Hossein Tavafi

______________


Pigeons in winter, Istanbul, 2004 -Nuri Bilge Ceylan
____________________

حسین طوافیعكس ، لبخند ، سوسن ها

وقت سقوط عقربه در گلدان
خورشيد را روزنامه پيچيدند
غروب در سوسن ها پائين مي رفت
مردي پشت ِ بوته ها گم مي شد
تو نبودي
تو قلب من بودي !
ه
با هم عكس گرفتيم
آواز خوان پير
در لبخند هاي مصنوعي
مُرد
كسي عاشقي نكرد
جاده را پيمودم
اتومبيل هاي خوشبخت ِ ابدي !ه
جاده پر از سوسن هايي بود
كه غروب دي ماه را مزين مي كرد
آن روز
تو نبودي
تو قلب من بودي
غروب عقربه ها
گرمي دست هايم را نمي خواست
دور زدم
عقربه ها
در امتداد لبخندي افتادند
زمان از خانه گذشت
شب شده بود
وقتي مه بر پنجره خوابيد
دسته اي سوسن سپيد
زير چرخ هاي اتومبيل بود
باد روبانش را آورد
تونبودي پشت ِ بوته ها
تو قلب ِ من بوديرشت – اسفند 1385

_____

1 comment:

آذر کیانی said...

سلام . چهار سطر آخر تصویری وزیبا سروده شده .ممنون