Monday, February 1, 2010

Mansoureh Ashrafi

_____________________________________

منصوره اشرافی

آه ای روزهای کوتاه کودکی، ای روزهای بلند تابستانی.هگوش می خوابانم برزمین
صدای کودکی ام می آید
ازآن دورترها.ه

کودکی ام
دارد می رود.ه

رفته است، اما
صدای پایش
هنوزمی آید.ه


تابستان کودکی، شادیِ نشستن در درشکه، صدای سم اسب ها بر سنگفرش و تکان های سکرآور متمدد.ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه
سفر به سال ها، تاب خوردن باریکه های نورو آب در خلوت حوض آب، سکون سبز خزه و ماهی های ساکت و صامت و خواب رفته.ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه
دست کشیدن بر مخمل نرم و سبز و رها کردن هزاران حباب نهفته شده در آن. سر فرو بردن در آب سرد تابستانی و لذتی خنک را تا اعماق وجود حس کردن.ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه
زیرشاخه های پر برگ گیلاس و زردآلو دراز کشیدن و به تکه های کوچک آبی از لابلای برگ ها نگاه کردن و چشمان را، نیمه باز به خواب کردن.ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه
تابستان و ظهرهای داغ کودکی، گم شده در آواز قمری هایی که جفتشان را از کنارهی حصیرهای پنجره صدا می زدند.ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه
_________

3 comments:

سرور جوان said...

این داستان گوش خواباندن بر زمین و شنیدن صدای گامها! گام هایی که دور می شوند و گام هایی که نزدیک می شوند را خودت برای ما تعریف کردی...ء
چقدر مزه آفتاب می دادند این کلمه ها. چقدر مزه آواز قمری... چقدر مزه تابستان هایی که روزهایشان بلندبودند. روزهایی که سیال آفتاب شگفتی بودند. چقدر زمان ها طولانی بود و چقدر خیال می کردم که کاش زودتر بزرگ بشوم. و بزرگ شدم تا سر بخوابانم روی زمین و صدای گام های کودکی را بشنوم...ء
این عکست را خیلی دوست دارم.ء

آذر کیانی said...

سلام عزیز. خیلی خوب .

Montra T said...

kheyli dust dashtam in post ro & axe bachegitun kheyli ghashang bud. mrc ke in lahzehaye nab & bakhshi az kudakituno ba ma share kardid.