Monday, March 1, 2010

Rubén Darío

______________


Rubén Darío en Barcelona, 1914.
______________

روبن داریو/ فلیکس روبن گارسیا سارمینتو

فارسی‌ ی فرامرز سلیمانیبهاری

حالا ماه گل ها می‌‌آید
در بیشه شعرم به پرواز آمده است
به گرد آوردن عطر و عسل
از شکوفه‌های نو
عشق من به بیشه بیا
که بیشه معبد ماست
معطر به رایحه ی مقدّس
به پیچک و غار
پرنده گان از درختی به درختی می‌‌پرند
و با آوازی شیرین تو را سلام می‌‌گویند
و در زیبائی تو شادی می‌‌جویند
روشن تر از زاده شدن روز
و بلوط‌های غرور آمیز و شوکران ها
شاخه‌ها ی سبز پر برگشان را خم می‌‌کنند
به شکل تا ق ها ی شاهی‌ خش خش گر
در گذار شاهبانو یی
همه چیز به عطر و آوا و تابشگر
گل های گشوده و آواز پرنده گان
آه نازنین
اینک فصل بهار است

___

روبن داریو/ فلیکس روبن گارسیا سارمینتو

زاده ی متاپا،نیکاراگوا،۱۸ ژانویه ۱۸۶۷
رفتن:۶ فوریه ۱۹۱۶،لیون

رهبر موج ادبی مدرنیسمو.او را نیمای آمریکا ی لاتین می‌‌دانند.همچون لوئیس گنگورا در اسپانیا که آغاز گار شعر مدرن اسپانیایی است و پدر شعر نو آن ها.کار‌های روبن داریو کمتر به انگلیسی‌ در آمده است.ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه

___Claude Debussy, Arabesque No.1__

No comments: