Monday, March 1, 2010

Azar Kiani

_____________


Franz von Stuck-crucifixion ii, 1892
_______________

آذر کیانی

کریسمس


شما مردی را
خار برسر
تاول بر لب
دستار بردست
که از حرفهایش گوش می چکید ،ندیدید؟
ه
ندیدید؟ه

: تحویل نگرفتند ، رفت.
ه

داغ تر از شومینه
کاج ستاره نشان گوشه ی اتاق
ریسه های چشمک زن
کادو های رنگارنگ
سرد تر...
ه
زن موهایش را مرتب کرد
لباس اش را پوشید
اما به سر کار نرفت

مرد ریشش را تراشید
موهایش را مرتب کرد
لباس اش را پوشید
اما به سرکار نرفت.
ه
نشستند روبروی هم
به ساعت هایشان نگاه کردند.
ه
تحویل سال ، تحویل سال،ه
تحویل...
ه

: تحویل نگرفتند، رفت.ه
___

Peter Gabriel with Nusrat Fateh Ali Khan and Ravi Shankar - Passion (from the film soundtrack, “The Last Temptation of Christ) (mp3)


__

4 comments:

اسداللهی said...

مرسی ذر عزیزم از لطفت

شما شعرهای خوب خانم کیانی را ندیدید؟اسداللهی

azadeh davachi said...

روایت این شعر چه قدر زیبا بود ممنونم آذرجان مثل همه ی شعرهایتان تحسین برانگیز است

مهتاب کرانشه said...

و این هم از عیدهای ما.....شعر زیبایی بود مرسی آذر جان

فرشته پناهی said...

پایانی به شدت قوی