Tuesday, June 1, 2010

Azita Ghahreman

_________________


آزیتا قهرمان

_____________

شعر/2این روز ها با دره هایی بلند
با خواب های بد
بیدارتر از چشم های تو .
ه
پلکهایش سنگ هایی که می زنند .ه
با جنگل های پاره
و دریا در پیراهنش کبود
روزهایی که
مرگ خودش را چاقو زده
و قرص های به این خوبی
مرا اعتراف می کند .
ه
این روز ها
سمندری در جلد یک درخت
با خودش راه می رود
دور می زند
عاشقی در خاطرات مادرم
رگهایش بریده
کوچه مست کرده است .
ه
این روز ها
تنها شعر
می تواند ناخن هایش را
در صدایم فرو کند .
ه
تنها شعر
سرش را سمت نور کج گرفته .
ه
تا عشق واضح شود .ه
این روز ها
شعرباید بخندد
و فندکش زیر همه این جمله ها
از بالای برج بشاشد روی زمین
تنها شعر
شعر
شعر می تواند و
لج کرده است .ه___

awayalonealastalongtheriverrun:

Ulysses’ Gaze, Eleni Karaindrou, composed for the film directed by Theo Angelopoulous._________

No comments: