Monday, November 1, 2010

Nasim Jafary

______________


Chema Madoz - La Escalera y el Espejo
_____________

نسیم جعفری


روحم را در آینه پنهان کرده‌ام
و آینه پر از دشت ناگواری‌ست
که گوزن‌های سرکش
در آن دویده‌اند

زیبایی تو دشت است
و دشت دشنه‌ای ست
که در قلب زیباترین زنان شهر
فرو می‌رود

ماه که بالا می‌آید
دشت را در آینه پنهان می‌کنم
زخم‌های اینه را بتادین می‌زنم
و دشت را با خودم به رختخواب می‌برم
و هر صبح
باردار از خواب برمی‌خیزم.ه____


Josh White - Nobody Knows You When You’re Down And Out_______________

No comments: