Monday, November 1, 2010

Robab Moheb

_______________


Tomb of Sultan Bughrahan
__________
رباب محب

یک چند به کودکی به استاد شدیم
یک چند به استادی خود شاد شدیم
پایان سخن شنو که برما چه رسید
از خاک برآمدیم و بر خاک شدیم
خیام

برگشتی
سرِ خط
تندتر از پاهایش آمد
آهو
رویِ برفی
که از نقطه هایِ زیرِ پلک هایت
عبور نمی کند.
ه


همیشه به سمتِ خطِ پایان می وزد
باد
در این تماشاخانه.
ه

از هر طرف که بالا رفتی
نرفتی
بالا.هسه‌شنبه ۱۹ خرداد ۱٣٨٨ - ۹ ژوئن ۲۰۰۹
_____


Roger Miller - Do-Wacka-Do

I hear tell you’re doin’ well
Good things have come to you
I wish I had your happiness
And you had a do-wacka-do
Wacka do, wacka-do, wacka-do, wacka-do


________________

No comments: