Saturday, January 1, 2011

Hamid Reza Akbri

___________________


Tony Cragg - Hedge
______________________

حمید رضا اکبری شروه

ل را خدا عصاره کرد برای امتداد

بریده روی خط / همین مچاله خودم
در انگشتانم جمع کرده ام
می کوبم خودم را به کلمات
شاید تاریخی بشوم / انجیلی تحریف نشده
اخترا ع تازه ای / مثل این فرشته ی نشسته بر دل فواره
می کوبد به درم / ضضضضرررب
و کلمات می پیچند لا به لایم / لا به لایم پیچیده
ه ه ه رسیده ام
مدادی برای نوشتنم / همین استخوان
آغازی برای پایانم شروع می شود
گل را خدا عصاره کرد برای امتداد
تا پرت شدیم از روی خط
همین مچاله ها خودمانیم
لب هایی خونی
وجنون همین جمع توی خودمان
بی آنکه بفهمیم / بی فهمیم
کودتا هم اتفاقی ست که نداریم
می کوبم!
ه
تا دهانی که نمی شوم .ه1389/آذر /شب تا سوعا_____________________________


The Weight of my Words (Four Tet Remix)

Kings of Convenience - Versus__________

No comments: