Saturday, January 1, 2011

Massoud Atai

___________________


Joan Ponç -Suite Ocells- 1961. Tinta china sobre papel. 50 x 70 cm
________________________

مسعود عطائی
سرمایِ غربت

آسمان خاکستری ، یخ بسته بِرکه ، برفِ سنگین بر زمین .ه
همچو گورستانِ متروکیست اینجا ،با سکوتی هولناک
هیچ آوائی ، نوائی بر نمی خیزد ، طبیعت منجمد ، اندوهگین .
ه

کرده آذین پنجره خود را به یخ های بلور
باغ خالی از پرنده ، سوت و کور .
ه

می شود پژمرده زین برف و یخ و سرما دلم
بر سرم گوئی فرود آید چو بهمن ، کوه غم .
ه

***

حال می بینم تو را در بسترم در خواب ناز
شور و شوق زندگانی آیدم در سینه باز .
ه
آفتابِ حُسنِ تو روشن کند کاشانه ام
باز گرمایِ تنت آتش برافروزد درونِ خانه ام .
ه

موی مواجت بپوشاندست نیمی از گُلِ سیمای تو

چشمهایت بسته امّا تشنه ی بوسه لب چون ارغوان
بسترم سرشارِ عطر گُل ز گلزارِ تنِ چون پرنیان .
ه

اینزمان من پیکرت را تنگ در آغوش می گیرم
و می دانم
اگر در بامدادی یخزده پیشم نباشی
من در این سرمای غربت ، زود می میرم !ه

۲۹.۱۲.۲۰۱۰


____________________

Elizabeth Cotten: Freight Train, c. 1957


______

No comments: