Saturday, January 1, 2011

I r a n i a n W o m e n' s P o e t r y P r i z e

_______________


Scheherezade on Sinbad’s Ship by Julia Zanes
________________

معرفی راه‌یافتگان به مرحله‌ی داوری جایزه‌ی شعر زنان ایران (خورشید)ه


در سومین دوره‌ی جایزه‌ی شعر زنان ایران (خورشید)، تا پایان شهریور ماه 1389 (آخرین مهلت ارسال آثار)، سی و چهار عنوان مجموعه شعر منتشر شده و هفتاد و هشت عنوان مجموعه شعر منتشر نشده از زنان شاعر ایرانی به دبیرخانه‌ی جایزه رسید که از آن میان، پنج عنوان کتاب در بخش منتشر شده و ده عنوان در بخش منتشر نشده پس از بررسی اولیه به مرحله‌ی داوری راه یافته است.ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه هه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه هه ه هه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه
به گفته‌ی سپیده جدیری، بنیانگذار و دبیر جایزه‌ی خورشید، از این دوره، کتاب‌های شعر زنان ایرانی در دو بخشِ انتشار یافته و انتشار نیافته مورد داوری قرار می‌گیرد تا دامنه‌ی این داوری گسترده‌تر شود و آثار بیشتری را تحت پوشش قرار دهد، ضمن این که بسیاری از شاعران ممکن است به دلایل مختلف، امکان چاپ کتاب شعر خود را نداشته باشند.ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه هه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه هه ه هه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه
او ضمن ابراز امیدواری از این که انتخاب‌های این دوره در بخش کتاب‌های منتشر نشده در سطحی باشد که بتوان آنها را به عنوان پیشنهادهایی به حوزه‌ی نشر مطرح کرد، اظهار داشت: «ناگفته نماند که چند کتاب در میان راه‌یافتگان به مرحله‌ی داوریِ این بخش وجود دارد که هم‌اکنون نزد ناشران در دست چاپ است.»ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه هه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه هه ه هه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه
راه‌یافتگان به مرحله‌ی داوری سومین دوره‌ی جایزه‌ی خورشید به ترتیب الفبایی نام اثر عبارتند از:ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه هه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه هه ه هه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه

بخش کتاب‌های منتشر شده:
ه
ه «امروز فرداست» اثر آذر کتابی، انتشارات آهنگ دیگر
ه «دامنم را می‌تکانم از ابر» اثر ناهید کبیری، نشر ثالث
ه «کوک تهران» اثر مهرنوش قربانعلی، انتشارات آهنگ دیگر
ه «گِل» اثر لیلا فرجامی، انتشارات آهنگ دیگر
ه «من هم از شاعران دهه چهل هستم» اثر ساغر شفیعی، انتشارات آیینه جنوب

بخش کتاب‌های منتشر نشده:
ه
ه «این هایکو حامله است» اثر فرشته پناهی
ه «بی‌خوابی» اثر زینب صابر
ه «تسلیت به زن» اثر مه‌ناز یوسفی
ه «جنگ‌زده» اثر سارا بهرام‌زاده (سپهر)ه
ه «زوزه‌خوانی» اثر انسیه اکبری
ه «سطرهای تنبل» اثر سارا خلیلی جهرمی
ه «عشق تاریکی‌های تاریکی دارد» اثر شیدا محمدی
ه «مشق آب‌ها را می‌نویسم» اثر نسیم جعفری
ه «نیمی گرگ نیمی گلو» اثر رؤیا زرین
ه «یک بحث فمینیستی قبل از پختن سیب‌زمینی‌ها» اثر فاطمه اختصاری


نامزدهای نهایی سومین دوره‌ی جایزه‌ی خورشید توسط داوران این دوره، بنفشه حجازی، آزیتا قهرمان، مهری جعفری، بهاره رضایی و روجا چمنکار انتخاب خواهند شد.ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه هه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه هه ه هه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه
جایزه‌ی شعر زنان ایران (خورشید) در دوره‌های قبل به کتاب‌های «می‌خواهم بچه‌هایم را قورت بدهم» سروده‌ی رؤیا زرین و «با خودم حرف می‌زنم» سروده‌ی روجا چمنکار تعلق گرفته است.ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه هه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه هه ه هه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه__________


Tori Amos - A Sorta Fairytale, Scarlet’s Walk____

No comments: