Saturday, January 1, 2011

Minoo Nosrat

_______________


Black Oribe-ware tea bowl (17th Century)
___________________

مینو نصرتآسمان خط خورد
سینه ی زمین را شکافتیم
سفال هایش را غارت کردیم
تا جهان ویترین عهد عتیق شود
منشور کوروش را هم باد ربود
تا اعلامیه ی حقوق بشر شود
در تماشا خانه های پسا مدرن
صحنه ها عاری شد از انسان
اینک با سپاس از مدرنیته
به سلامتی جی پی اس ها
زبان را به نیش کشیده نوش جان می کنیم
ورق می زنیم سنگ ها را
آرام خوابیده اند دیروزی ها
قلمدان هدایت چشمان اثیری اش را می نگرد
لکاته از توی متن ها بیرون می افتد
دیو و دلبر می شویم
نفس نفس می زنیم با تنی که بوی پرلاشز دارد
چشم در خانه ی همسایه که سایه ندارد جا خوش می کند
کودکان هر ثانیه انتحار میکنند
باد بوی مردار فردا را به صورتمان می کوبد
موجی نیست
تا ساحل از ما آغاز شود
رمل و هندسه پول رمالی می کند
پل ها پارو می شوند
زمین به هیولای ما قبل تاریخ بر می گردد
و من شهادت میدهم
درختان روی چهار پایه ایستاده اند
میرزا کوچک خان غایب است
خیابانی ممنوع الورود و
مدرس ممنوع الخروج است
علامه عامی ست
وعامی اُمُّل و رمّال
دلم برای مولای روم تنگ شده است
کسی اگر صدایم را می شنود
قندی به زبان شیرین فارسی در کاسه ام بیندازد
گدای آن سکه ی ده شاهی کوچکم
که وقتی می درخشید
خورشید آهسته رویش را می پوشاند
دلم برای ایران تنگ شده است


___________________


Paul Dukas - The Sorcerer’s Apprentice, symphonic scherzo for orchestra (1897)

Most famously used as the score to “The Sorcerer’s Apprentice” sequence in Fantasia (1940)._____
آ

No comments: