Sunday, April 1, 2012

Bejan Baran

______________

Lili St Cyr
______________
بیژن باران
پرواز

هر از گاهی بخواب، کنم پرواز
از پنجره به آسمان باز
می‌پرم به‌دور آبی، بالای شهر، بی‌نیاز
فراز کیان ردیف چنار خیابان، خالی از تردد مردم آز

بر بامی فرود آیم، باز
کنار خرپشت، بین آنتن رادیو و اقاقیای طناز
با حجم عطر خوشه‌های سفید، پرنده و آواز
گریز ز غم حال، به‌یاد شاد کودکی، مسیر بادبادک فراز.ه

سار در خط مستقیم ز بام
به ایوان پرید، دانه به‌کام

یادم ز دورهای دور
خروس خون، سحر بلور
دختر کوه راهی مزرعه، کودکی بر کول صفور
از تماس شبنم بوته‌های گل محمدی، نوک گیوه نمور
در چلک، تل گل، چیده برای گلاب، جور

___________

No comments: