Sunday, April 1, 2012

Nosrato lah Masoudi

__________________ 

Mehdi Monem - War Victims
______________
   نصرت الله مسعودی


پارمیدا

پارمیدا!
دیر آمدی وُ
من کنار ِ انتظار
به خاک افتادم.
باد
از چهار سو می آید
اما پاره های پیراهن ِمن
جز به سمت ِغربت تو نمی وزد.
دیرآمدی پارمیدا
و سر وُ صورتم
چنان سفید شده است
و شانه هایم
چنان افتاده اند
که انگار
در تمام ِترمینال های دنیا
منتظرت بوده ام،
که انگار شانه هایم
در تمام ایستگاه های جهان
برایت گریسته اند.
سه پاییز پیش تر
که دست هایم هنوز نمی لرزید
بر پوست چناری
که روزی در باران
" نون" نام مرا کندی
نوشتم:
دیر آمدی پارمیدا
و من کنار انتظار
به خاک افتادم.

____
Nosrato lah Masoudi
översättning från persiska:Sohrab RahimiParmida!   

Du kom för sent
och jag föll på jorden
bredvid längtan.
Vinden
blåser från fyra håll, men
de sönderrivna resterna av min skjorta
blåser bort mot din exil.
Du kom för sent Parmida
och mitt huvud och mitt ansikte
har blivit så vita
och mina axlar
har fallit så mycket
som om
jag väntade dig
i alla världens terminaler
så som mina axlar
har gråtit för dig
på världens alla hållplatser.
Tre höstar tidigare
då mina händer inte skakade än
skrev jag på aspens bark
där du hade en dag i regnet rispat
mitt namns ”N”
Jag skrev:
Du kom för sent Parmida
och jag stupade på jorden
bredvid längtan.


______________

No comments: