Friday, March 1, 2013

Gunnar Ekelöf

_______________


گونار اکلوف
_____________

    فارسی: آزیتا قهرمان، سهراب رحیمی


 معادله

تنها حقیقت میتواند چشمان تو را تفسیرکند
چشمانی که ستاره هارا در تاقِ آسمان پاشید  
جایی که ابرها در دشت اصوات  میچرند
  (وگل هایی  از  هیچ جوانه می زند
در چشم های تو که تفسیر سر نوشت است
و ستارگان درون حباب به  پرواز درمی آیند
 در آسمان پهناور ؛ اتاق انتظارشیشه ای )
تا هماهنگی بین توو سرنوشت را تفسیرکنندآپوتئوس

 به من زهر بده بمیرم یا رویایی که با آن زنده بمانم
ریاضت به زودی به پایان میرسد
بر دروازه های ماه که خورشید از هم اکنون برایش دعای خیر خواند
هر چند با واقعیت پیمانی نبسته است
رویا های مرده دیگر از سر نوشت شکایتی  نخواهد کرد
ای پدر چشمانم را باز می گردانم به آسمان
تو چون یک قطره ی  آبی رنگ  میان دریایی
جهان سیاه دیگر  برای نخل و آوازهای ربانی بیشتر سر خم نمی کند
اما بادهای هزار ساله موی آشفته درخت هارا شانه می زنند
چشمه ها عطش مسافر نامریی را حاموش می کند
 اطراف نعش کش جهات اربعه  ایستاده اند
و جامه فرشتگان به
عصای جادو غیب  
می شود


گونا ر اکلوف به تاریخ ۱۵ سپتامبر ۱۹۰۷ در استکهلم متولد شد و در سال ۱۹۶۸ در همان شهر درگذشت. او نویسنده، شاعر و مترجم بزرگ سوئد است و بنیانگذار شعر مدرن سوئد به شمار می آید.. بسیاری از منتقدین شعر جهان او را جزو چهره های اساسی ی شعر قرن بیستم به حساب می آورند. اکلوف شاعری بود عاشق ایران و ادبیات فارسی  . او اشعار بسیاری در ستایش فرهنگ ایران و تاریخ ادبیات ایران دارد. اکه لف علاقه زیادی به سعدی، حافظ و خصوصا مولوی داشت و ابن عربی را نیز می ستود  .  بارها به آرامگاه مولانا در قونیه رفت وبه ایران سفرکردو در رثای مولوی شعر نوشت. با این که به زبان های عربی و فارسی تسلط نداشت ولی معتقد بود یکی از غنی ترین گنجینه های شعر کلاسیک جهان در  شرق و به خصوص در ایران است. با این همه او خود شاعری کلاسیک نبود و بینان گذار شعر مدرن و بی وزن در سوئد است . دوستی ی نزدیکی با ازرا پاوند  وتی اس الیوت داشت و اشعار این بزرگان را به سوئدی برای اولین بار او ترجمه کرد و در زمان ریاست او بر آکادمی بود که الیوت جایزه ی نوبل گرفت . ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه

_____________

No comments: