Monday, May 27, 2013

Zibahu Karbassi

____________


Foto by Shahrokh Reisi
______________

زیبا کرباسی
تا کمر در باد ریخته ام


سرآمد

عشق لیمویی ست
حالا اگر تور صورتی را از صورتم پس بزنی!ه
عشق ه ه ه ه همین لیمویی ست
ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه که لیمو لیمو راه می رود تا نارنج
پلک ها و گردنی بلند
پلک ها و گردنی خم، کمی به پشت، کمی به پهلو
پشت چشم و روی شانه
شانه ها ه ه ه شکل نقاشی های کودکی
ه ه ه خانه ها ه ه هه ه ه خانه های چارگوش
سرم خمیده از این گوشه ی خانه بیرون!
ه

ایستاده ایم ه ه ه روبروی هم ه ه ه دو دیوانه
گردن به گردن
ه ه ه شانه به شانه
پلک ها و گردنی و بعد ه ه ه کمی خم
کمی خم که بچرخم به پشت وتب کنم روی شانه و چشم

چشمت که بوسه بوس نم کند بر لبم
چشمت که بوسه خیس کند برلبه ام
وچشمت که درحفره فرورود ودیگربار
نبینیم هیچ و مثل پیچ بچرخیم و بپیچیم درصدا و سودا

بیا بیا!ه ه ه صورتی را نرم اگرپس بزنی پیش، عشق همین لیمویی ست
که لیمولیموکمی ترش می پرد تا نارنج.
ه___________

No comments: