Monday, July 1, 2013

Fariba Sedighim

______________

Jacques-André Boiffard - Fontaine, 1929
____________


فریبا صدیقیم
اگر این خوابهای هولناک بگذارند
و حافظه و یادها به من خیانت کنند
دیگر مجبور نیستم 
لابلای صفی که از خیابان می­گذرد
شاهد تششیع جنازه­ی خودم باشم

*

دروغ گفته بودند که بازی برد و باخت دارد
قلبهایمان را وسط گذاشتیم
قاب انداختیم
و هر دو باختیم

**

مثل خوابهایمان
همیشه کفش­هایمان را گم می­کنیم
و جوراب­هایمان را هم
و باور نمی­کنیم
که ما خود گم می­شویم روزی
برای جوراب­ها و کفش­هایمان

***

مثل مزه­ی شیر ولرم
فراموش می­شوی در اشتهایم
حبابها که رویت را بپوشانند
دورت ریخته­ام

**
همیشه برای تعقیب کننده دیواری هست
          که پشت آن پنهان شود
اما برای تعقیب شونده زمین
                                 تله­ای است بزرگ
                                         بی هیچ دیواری

___

No comments: