Friday, July 1, 2016

Robab Moheb

__________________ 

ُShadow 2009 by Robab Moheb - Acrylic
_______________رباب محب

پر صلابت است مادر

مادرم در جعبه­ ی خاطراتش پنهان است
با گرانبهاترین دارایی­ هایش: نفس بریده­ ی من
 نگاه خسته­ ی خواهر
 سرکشی­ های برادر
و چند لباس کهنه و پوسیده برای روز مبادا
که مبادا برهنگی از زیر چادرش بزند بیرون

از بیخوابی­ های دلمه شده ریز پوست
چاقوی تیز نگاه در کاسه­ های چشم
تاجی مانده­ ست روی سرش

با چند خرده ­ریز بی­ ارزش دیگر
مثل موچین و بند رخت
کف صابون و پودر دریا
 و کنار طشت رخت یک دریا کلاغ
خوابی­ست ­که از اشک­ هایش
نقاب برمی­ چیند


جلوه­ های اشرافی مادر

تنها مخاطبش باد
و پنجره ­ای رو به افق ­های صاحب­الزمان
بعد از هر اذان صدایش را می­ چیند
 روی بقچه­ ی نماز
معلّق پا درهوا
بی­ هیچ قید و شرط
به قمار زندگی تن درمی ­دهد

استکهلم زمستان 2016

___

No comments: